Trouw Met De Mol

MEVROUW VELDMUIS
Daar komt de bruid
Wie kent niet de eerste tonen
Maar trouwen, lieve kind
Moet je nooit uit liefde doen
Want liefde vult de maag niet
Altijd speelt het geld een rol
Meisie, trouw met de mol.

Ik geef eerlijk toe
’t Is de prins niet van je dromen
Hij is vrijwel stekeblind
Maar z’n ogen vind ik mooi
Z’n adem kan benauwen
Maar dat houd je heus wel vol
Meisie, trouw met de mol.

Romeo en Julia, die trouwden
Want hun liefde was zo groot
Zij zworen elkaar trouw
Maar waar zijn ze nou?
Ze zijn dood. Dood.
Heel hartstikke dood.

Echt Duimelijntje, ooit moet het er van komen
Ik zeur zo nu en dan
Maar hij is de man voor jou.
En denk je eens even in
Wat jij kan maken van dat hol
Hoe het ook zij, rijst hoort erbij
Meisie, trouw met de mol!

Yeah!
Trouw met de mol!
Hmm….
Trouw met die mol!

Eventjes de kerk in,
That’s all!