Binnen In Dit Huis

MOEDER OVERSTE
Dit is een heilige plaats

Buiten
Is het kil,
Alle mensen spelen eigen rechter.
Niet meer goed of slecht,
Maar slecht of slechter:
Buiten doet de duivel wat hij wil.

Buiten
Zijn ze gek,
Wentelen zich kraaiend in de drek.
Hij heeft misschien ergens nog een plek
Maar Hij houdt zich wel ontzettend stil.

Maar - binnen in dit huis
Woont barmhartigheid,
Leeft men toegewijd
Aan Hem en zijn geboden.
Binnen in dit huis
Verglijdt een and're tijd
Dan buiten deze poort...
'k Hoop dat jij dat héél
Goed hebt gehoord.

DELORIS
Mag ik een vuurtje pakken? Ik zag een hele zooi kaarsen in die zaal hiernaast.

MOEDER OVERSTE
Niet. Hier.

DELORIS
Hebben jullie een aparte rokersruimte?

MOEDER OVERSTE
Ja, kind. De hel! En je bent al een eind onderweg.

Buiten
Heerst bezit.
Niemand kent nog dienstbaarheid of schaamte.
Van de Kerk bleef hooguit een geraamte.
Niemand die nog boete doet, of bidt.

Buiten
Is de hel!
En opééns trekt buiten aan de bel...
Denk erom, het is hier geen hotel.
God wacht aan het einde van de rit.
Juffrouw van Cartier, zo lang jij hier verblijft moet je afzien van alle wereldlijke bezittingen.
Is dat duidelijk?

Oefen dus bescheidenheid
Kan misschien geen kwaad
Vreselijke lust?
Gun je lijf wat rust,
Ook een goeie raad.
En vergeet je ijdelheid,
En ook je jalouzie...
Zie het als theater kind, maar God voert de regie...

En dan nog iets. Als je je cel verlaat, dan draag je dit habijt.

DELORIS
Ja, ben jij gek!
Nou ja, ik pimp 't wel een beetje op.

MOEDER OVERSTE
Dit dragen wij sinds de veertiende eeuw.
Tot op heden was er weinig behoefte aan accessoires.

DELORIS
Als ik dit aantrek, val ik ter plekke dood neer.

MOEDER OVERSTE                                           DELORIS                                                                      NONNEN
't Is een optie.                                  Godsammekrake, een pinquinpak!              Ave
                                                                                   Flikker dat maar in de vuilnisbak!               Maria
MOEDER OVERSTE                                           Wat een afgrijselijk onderdak!                   Gratia

Binnen in dit huis,                              Kom nou, maak het een beetje!                 Plena...
Binnen deze muur,                             Wat moet ik hier bij die Jezusfreak,
Aandachtig en secuur:                        Met 'r gezeur en d'r nonnenkliek?
Zo leven wij ons leven.                        Ik ben fabulous,
Binnen in dit huis                                Baby!
Geen angst, geen avontuur
Buiten is het koud en guur,
Hier is alles rein en puur.

Binnen in dit huis                                                                                                                  Salve
Leef je onbelast                                                                                                                    Regina
Hier houdt God je vast                                                                                                          Mater
In allebei Zijn handen.                                                                                                          Misericordiae
Binnen in dit huis,                                                                                                                Vita
Hier woon je als Zijn gast                                                                                                     Dulcedo
Hier drink je uit de bron...                                                                                                   Et spes
Heer, en als Uw wil geschiedt,                                                                                             Nostra Salve
Wordt zij - ja, je wéét het niet -
Bij ons in dit huis,
Een nieuwe non...!                                                                                                               Amen, amen.


Vertaling geschreven door: Martine Bijl