Liefde Alleen

MOEDER OVERSTE
Wat op deze aarde
Is het meest van waarde?
Liefde, dat is zonneklaar.

Wat zou ons het leven
Weinig geven,
Zonder oog voor elkaar
Of je zwart bent of wit

DELORIS
Of je zingt of je bidt

MOEDER OVERSTE
Iets geweldigs houdt ons op de been...

MOEDER OVERSTE
Nooit vergeten, dat doet liefde alleen!

DELORIS
Liefde alleen!

MOEDER OVERSTE
Liefde alleen!

DOLORIS
Maak ze gek, moeder!


ZUSTERS
Zit niet in je eentje,
Wees geen buitenbeentje
Zing en lach en bid en praat!

Mooie dingen delen
Liefste met velen
Dat is waar het om gaat!

Blijf toch niet aan de kant
Haal je kop uit 't zand
Geef die ander je hand
En vooruit:
Zing dan samen
Wat een heerlijk geluid!
En sta op!
Sta op,
En laat de Geest uit de fles!

Laat los!
Laat los,
En zeg maar lekker van yes!

Doe mee!
Doe mee!
En sla de handen ineen!
Weet je dan niet,
Dat doet liefde alleen!

Kom op!
Kom op!
Geef het je hart en je ziel!
Ga door!
Ga door!
En doe het niet te subtiel!
Vooruit!

Vooruit!
Gooi je d'r helemaal in!
Liefde alleen geeft 't leven zin!
Laat 't gaan. Ahh!
Laat 't gaan. Ahh!
Ja, laat 't gaan!

DELORIS
Laat de liefde bloeien
Laat de liefde groeien
Overal
Voor iedereen!
Liefde zal je redden
'k Durf te wedden:
Dat sleept jou erdoorheen!
Luister goed naar het lied
En geef toe aan de beat
Geef je over, maar dan ook totaal

ZUSTERS/MISDIENAREN
Hee!

DELORIS/ZUSTERS/MISDIENAREN
Grijp die ander,
En dans dan dwars door de zaal!

Sta op!                   Sta op,
En laat de Geest
Uit de fles!
Laat los!                Laat los,
En doe maar
Lekker van yes!
Doe mee!

ALLEN
Doe mee
En sla je handen ineen!
Weet je dan niet, dat doet liefde
Alleen!

MISDIENAREN
Allemaal! Kijk 'es naar een ander!
Allemaal! Heb je 't al gehoord?
Allemaal, zuster en broeder,
Wees elkaars hoeder,
En zeg het voort!

MISDIENAREN                                            DELORIS/ZUSTERS
Allemaal! Allemaal!
Kijk 'es naar Kijk 'es naar!
Een ander! Een ander!
Allemaal! Allemaal!
Heb je 't al? Heb je 't 
Gehoord? Gehoord?
Allemaal Allen, zuster
Zuster en broeder En broeder
Wees elkaars Wees elkaars
Hoeder Hoeder
En zeg het voort! En zeg het voort!


MISDIENAREN/ZUSTERS
En sta op!
Doe mee!


MOEDER OVERSTE/DELORIS/ZUSTERS      MANNEN
Sta op! Allemaal!
En laat de Geest uit de fles! Kijk 'es naar een ander!
Laat los!   
En doe maar lekker van yes! Heb je 't al gehoord?
Doe mee!  
En sla de handen ineen! Allemaal! Zusters en Broeder
Weet Je dan niet Wees elkaars
Dat doet Hoeder
Liefde En zeg
Alleen! Het voort!


ALLEN
Kom op!
Kom op!
Geef het je hart en je ziel!
Ga door!
En doe het niet te subtiel!
Vooruit!
Gooi je d'r helemaal in!


MOEDER OVERSTE/DELORIS/ZUSTERS      ZUSTERS 
Liefde alleen, Liefde alleen,
Zeg het voort!  
Zeg het voort! Liefde,
Zeg het voort! Liefde,
Dat doet liefde...  Liefde,
Alleen! Alleen!

Vertaling geschreven door: Martine Bijl