Emma Dilemma

MOEDER ANNIE
Hoe gaan die dingen
Je hebt een vrouw
Dat is heel simpel
Je bent haar trouw

VAN DIJK
Maar op een ochtend

Dan denk je, hé!
Mijn God nog toe...
Het zijn er twee

MOEDER ANNIE

Dan denk je wacht eens..
Dit wordt te mal
Ik ben benieuwd of mijn geweten spreken zal

VAN DIJK
Je luistert goed en dat is dan zo raar
Die stem daar binnen, heeft geen bezwaar

MOEDER ANNIE EN VAN DIJK
Je hebt geen schuldgevoel geen spijt en geen berouw
Dat is zo wonderlijk je voelt je niet ontrouw

MOEDER ANNIE
Alleen maar fijn en opgewekt
Tot op die dag dat 't wordt ontdekt
Pas op dat ene vervloekt ogenblik
Ben je een schurk, een ploert, een schoft, een viezerik!

VAN DIJK
Wat een dilemma, wat een dilemma
Hier is Marian en hier is Emma
Ik hou van allebei maar dat schijnt niet te kunnen
En dat komt enkel maar omdat ze het me niet gunnen

KOOR
Wat een dilemma, wat een dilemma

VAN DIJK EN KOOR
Zowel Marian
VAN DIJK
Als ook mijn Emma

VAN DIJK EN KOOR

Ze staan te dreigen, te smeken, te bidden
Ze staan te trekken en ze scheuren mij door midden

VAN DIJK
En een van beiden moet je verliezen
Je moet kiezen, je moet kiezen, je moet kiezen

KOOR

Jij moet kiezen kiezen kiezen kiezen of delen
Jij moet kiezen kiezen kiezen kiezen of delen
Jij moet kiezen kiezen kiezen kiezen of delen
Jij moet kiezen kiezen kiezen, kiezen of delen
Jij moet kiezen, kiezen, kiezen