Het Hart Is Alleen Maar Een Pomp

KOOR
Aaaahh
Aaaahh
Papapapadadapapaaaa
Papapapadadapapaaaa

Het hart is alleen maar een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet
Het pompt zonder dat je het ziet
Het is een moter die werkt
Zonder dat je het merkt
En meer is het niet
Het heeft niks te maken met liefde
't Heeft niks te maken met verdriet
Tibedidihihiiiitibitii
Het hart is alleen maar een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet

ANNIE
Het hart is alleen maar een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet

KOOR
Padadadadada
Padadadadada

ANNIE
Het werkt als een klok die maar gaat
En die tikt en die slaat, precies op de maat 
En meer is het niet

KOOR
Padadadadada
Padadadadada

ANNIE
't Heeft niks te maken met liefde
't Heeft niks te maken met verdriet (KOOR: met verdriet)
Tibedidihihiiiitibitii
Het hart is enkel een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet

VAN DIJK
Het hart is alleen maar een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet

KOOR:
Padadadadada
Padadadadada

VAN DIJK
Het is enkel een pomp
't Is een bloederige klomp 
Ligt links in je romp
En meer is het niet

KOOR:
Padadadadada
Padadadadada

VAN DIJK
Het heeft niks te maken met liefde (KOOR: liefde)
Heeft niks te maken met verdriet 
VAN DIJK EN KOOR 
Tibedidihihiiiitibitii
VAN DIJK
Het hart is enkel een pomp
Alleen maar een pomp
En meer is het niet


MOEDER ANNIE:
Het pomp het bloedt om en om en om
Van pompompompompompompom
Een meganische pomp
Een organische pomp
En meer is het niet

Ik weet niet hoe komt dat het pompt
er is geen mens die weet hoe het komt
Niemand weet waarom, van pompompom
Pompompom pompompompompompom
Zo kalmpjes en zo doodgewoon
Zo ongemerkt en monotoom....
Het hart is alleen maar een pomp
En meer is het niet (KOOR: alleen maar een pomp)
En meer is het niet (KOOR: alleen maar een pomp)
En meer is het niet (KOOR: alleen maar een pomp)
En meer is het niet