Hoor de eng'len zingen

Kerstman: 't Was in een stal in Bethlehem
Tante Leen: U kent toch dat verhaal?
Slinger: 't Kindje Jezus kwam op aard
Allen: Tot heil van allemaal

Allen:
Luister, hoor de eng'len zingen
Een nieuwe tijd breekt aan
Van voorspoed, liefde en geluk
Ook bij ons in de Jordaan

Tante Leen: Josef en zijn vrouw Marie
Kerstman2: Die nu snel bevallen zal
Rosa: In de herberg was geen plaats
Allen: Maar er was nog wel een stal

Allen:
Luister, hoor de eng'len zingen
Een nieuwe tijd breekt aan
Van voorspoed, liefde en geluk
Ook bij ons in de Jordaan

Kerstman: Er stond een ezel en een os
Kerstman2: En een kribbe voor het kind
Tante Leen: Een ster, wees koningen de weg
Allen: Waar het kindje werd bemind

Allen:
Luister hoor de eng'len zingen
Een nieuwe tijd breekt aan
Van voorspoed, liefde en geluk
Ook bij ons Jordaan!