Stille Nacht

Tante Leen, Kerstman, Willy Alberti, hostess Rosa:
Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Kerstman:
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo graag zondaars mint,
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
Allen:
Wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer mij U danken daarvoor.
Leer mij U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Vreed' en heil wordt gebracht,
Aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!